logo prehis.cz Cestování okres Most Horní Jiřetín socha sv. Jana Nepomuckého socha sv. Vavřince

Horní Jiřetín - socha sv. Jiří

Informace

Navštíveno: 20. 7. 2018

Historie: Toto zajímavé barokní sousoší má velmi zajímavou historii, jelikož dle zdrojů co jsem sehnal, je v tom pěkný bordel. Podstavec této sochy byl vytvořen v roce 1691 a byl usazen u kostela sv. Mikuláše v Dolním Jiřetíně. Toto datum dokládá také datace uvedená ve zrcadle podstavce. V roce 1711 byla vytvořena tato barokní socha. Sochu vytvořil pravděpodobně Bernhard Dörl. V roce 1767 byla vytvořena balustráda okolo této sochy a na ní byli umístěni v rozích čtyři světci a to sv. Florián, sv. Prokop, sv. Václav a sv. Vojtěch. Tyto sochy spolu s balustrádou vytvořil pravděpodobně Matyáš Kühnl. Tyto malé sochy se z podstavce ztratili někdy v průběhu 2. poloviny 20. století. Jelikož když stálo sousoší zde, tak zde sošky ještě byli, následně bylo celé sousoší převezeno bez rozhodnutí okresního národního výboru ke kostelu sv. Jiří v Českých Zlatníkách z důvodu likvidace obce Dolní Jiřetín. Odtamtud v roce 1987 již po rozhodnutí výboru bylo sousoší přesunuto do Voigtových sadů v Litvínově poblíž kostela a nakonec v roce 2005 bylo sousoší přemístěno na současné místo a při tom proběhla rekonstrukce této sochy s podstavcem. Kde se sochy ztratili je neznámo, ale údajně pozůstatky těchto soch jsou umístěny v muzeu.

Zdroj: https://iispp.npu.cz/mis_public/searchDocument.htm?search=metainfo:42796/5-319

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/sousosi-sv-jiri-13893952

Dojmy:

Mapa

Fotografie

×