logo prehis.cz Cestování okres Most Janov

Chudeřín

Informace

Navštíveno: 20. 7. 2018

Historie: Chudeřín (hovorově německy Bettelgrün či od roku 1911 oficiálně Bergesgrün) je bývalá velká vesnice, která dnes tvoří místní část města Litvínov. První písemná zpráva o Chudeřínu pochází z roku 1398, kdy patřil k rýzmburskému panství. Před rokem 1848 vlastnili ves Valdštejnové, kteří ji připojili ke svému panství Horní Litvínov-Duchcov. Po roce 1850 se Chudeřín stal osadou Horního Litvínova. Dle sčítání z roku 1869 zde žilo celkem 355 obyvatel a následně začal počet obyvatel rychle narůstat. Zatím co v roce 1890 zde žilo 581 obyvatel, tak v roce 1900 zde již žilo 2 622 obyvatel. V roce 1906 se Chudeřín stal samostatnou obcí a zdejší zastupitelstvo požádalo o změnu úředního názvu obce. Německý název zněl Bettelgrün, což bylo považováno za hanlivé (německy Bettel = chuďas, žebrák) a proto obec získala nový upravený název Bergesgrün. Zatím co v roce 1930 zde žilo 3 689 obyvatel, ale následně přišla 2. světová válka. V roce 1943 byl Chudeřín opět připojen k městu Horní Litvínov jako jeho osada, ale po skončení 2. světové války se osamostatnil. Ne však na dlouho, jelikož přišel odsun německého obyvatelstva a dosídlení obyvatelstva z vnitrozemí, v roce 1947 byl spolu s dalšími sousedícími obcemi spojen a vzniklo město Litvínov. Chudeřín získal označení Litvínov III. V roce 1950 zde žilo 2 536 obyvatel a následně počet obyvatel již jen klesal, tak že v roce 2011 zde žilo 1 384 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Chude%C5%99%C3%ADn_(Litv%C3%ADnov)

Dojmy: Velká vesnice, a části Litvínova, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_6799
IMG_6791