logo prehis.cz Cestování okres Most Horní Ves Chudeřín

Chrámce

Informace

Navštíveno: 19. 7. 2018

Historie: Chrámce (německy Kramitz) malou vesnicí ležící v jihovýchodní části okresu Most v Ústeckém kraji v nadmořské výšce 375 metrů. Dějiny obce jsou úzce spjaté s historií zdejší tvrze, později zámku. První písemná zmínka pochází z roku 1381, kdy zdejší vladyckou tvrz vlastnil Jan de Kystern sedící na Chrámcích. V roce 1408 a 1421 je jako majitel zmiňován Jíra Vchynský z Vchynic. V roce 1499 vlastnil Chrámce rod z Černčic. Pavel z Černčic odkázal v roce 1542 ves i s poplužním dvorem své manželce Anně Kateřině. V roce 1556 je ze stejného rodu jako dědička zmiňována Hedvika z Chrámců, která Chrámce přinesla věnem Pavlovi Šavelovi z Vlkové. Jejich dcera Kateřina z Chrámců (provdaná Vřesovcová) nechala v letech 1570-1571 přestavět tvrz. Roku 1603 byl majitelem Kašpar Rejský z Dubnice a po jeho smrti je zdědil roku 1615 jeho bratr Kryštof Rejský z Dubnice. V roce 1720 koupil Chrámce Jiří Oldřich Zessner ze Spitzenberka. Po jeho smrti v roce 1745 zdědil majetek jeho syn Johann Franz Zessner ze Spitzenberka, který byl vlastníkem ještě v roce 1762. V roce 1767 Chrámce prodal hraběti Josefu Leopoldu d´ Elbeuf, který emigroval do Rakouska před Francouzskou revolucí. Tento majitel nechal v letech 1795-1805 postupně přestavět zámek do dnešní podoby. V roce 1843 koupil statek a zámek svobodný pán Johann Maxmilian z Ehrenberku. Po reformě v roce 1848 se Chrámce staly samostatnou obcí. A již v roce 1869 je zde uváděno 142 obyvatel žijících ve 32 domech, svého vrcholu se obec dočkala v letech 1880 – 1890, kdy zde žilo 168 obyvatel. V letech 1850-1896 se nacházely v okrese Teplice, poté do roku 1935 v okrese Duchcov, v letech 1935-1960 v bílinském okrese a od roku 1960 náleží do okresu Most. V letech 1945-1946 probíhal na Chrámcích a ve Skršíně odsun Němců. Do opuštěných budov se nastěhovali noví osídlenci. V této době klesl počet obyvatel z původních 114 z roku 1930 na 76 dle sčítání z roku 1950. Následně počet obyvatel více méně již jen stagnoval. Ostatní domky byly zbourány a na jejich místě byly v 70. letech 20. století postaveny řadové domky typu OKAL. Dle posledního sčítání zde žilo v roce 2011 celkem 45 obyvatel.

Obec si dodnes zachovala tradiční zemědělský ráz. Chrámce jsou proslulé svým vinařstvím a sadařstvím. Sídlí zde dvě zemědělské společnosti. První je České vinařství Chrámce, které vzniklo v roce 2001. V roce 1991 bylo pronajato a posléze zprivatizováno chrámecké středisko, které spadalo pod Státní statek Most. Vinice se zde začaly budovat od roku 1967 a v roce 1972 dosahovaly plochy 41 ha. V roce 1983 se vinice rozkládaly na ploše 112 hektarů nejen v Chrámcích, ale od roku 1977 i u Rudolic a 1978 u Čepiroh. Zdejší vinařství je jediným výrobcem košer vín v Čechách. Část produkce je archivována ve druhém suterénu děkanského kostela v Mostě. Druhým významným podnikem jsou Zámecké sady Chrámce, které vznikly po restituci zdejšího zámeckého statku. Sady se specializují na ekologické zemědělství. Celková plocha sadů činí 92 ha a 7 ha trvalých travních porostů. Jedná se o největší plochu ucelených sadů v ekologickém režimu v České republice.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1mce

Dojmy: Malá vesnička, která má mnohem více zajímavostí, nežli obec Skršín pod kterou spadá.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_5571
IMG_5585
IMG_5569