logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Žlutice dům čp. 137 dům čp. 142

Žlutice - dům čp. 139 a 140

Informace

Navštíveno: 19. 5. 2018

Historie: Na tomto místě stávali původně dva pozdně gotické měšťanské domy s hrázděnými štíty, které byli postavené někdy v 2. polovině 15. nebo na počátku 16. století. V roce 1704 zakoupil dům čp. 139 významný barokní sochař Oswald Josef Wenda, který se postupně sta váženým občanem, radním a dokonce roku 1719 purkmistrem. Po jeho smrti dne 30. září 1721 získal domy čp. 139 a 140 Oswald Scarsin, který přišel do Žlutic jako nemajetný z Tolmezza, ale postupně nabyl obrovského jmění. Jeho synové Johann a Franz se staly významnými Žlutickými mecenáši. V průběhu 18. století nechali vystavět za domem čp. 139 barokní dvorní křídlo. V květnu roku 1779 ale přišli dva obrovské požáry, které se bohužel nevyhnuli ani těmto domům. Tyto domy byly následně klasicistně obnoveny a svou fasádou spojeny v jeden. Někdy na počátku 20. století byl zazděn průjezd domu čp. 140 a vznikla zde výloha krámu, v té době zde bydlel vážený Žlutický kupec Josef Polster, který tyto domy vlastnil až do konce 2. světové války. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války získal tento dům díky dekretu o dosídlení Václav Nejedlí a následně roku 1947 byl zrušen koloniál Johanna Polstera a již roku 1951 byl zde otevřen obchod se smíšeným zbožím, který provozoval J. Kejval. Někdy v 50. letech 20. století byli prolomena novodobá okna a celkově zjednodušena fasáda domu. Roku 1983 byla snesena zvětralá soška sv. Prokopa z korunní římsy a následně byla snesena i plastika sv. Floriána. V roce 2002 byla na dům osazena pamětní deska sochaře Oswalda Josefa Wendy.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/zlutice-polsteruv-dum

Dojmy: Zajímavé stavení, stojící v horní části náměstí.

Mapa

Fotografie

×