logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Žlutice dům čp. 88 dům čp. 139 a 140

Žlutice - dům čp. 137

Informace

Navštíveno: 19. 5. 2018

Historie: Původně zde byl vystaven ranně gotický měšťanský dům s hrázděným štítem někdy v 2. polovině 15. až počátku 16. století. Tento dům ale podlehl dvěma velkým požárům z května roku 1779 a následně byl obnoven v raně klasicistní podobě, kdy byla zachována i část původního zdiva. Na počátku 19. století vlastnil tento dům bednář Joseph Gerstner a po jeho smrti jej získal jeho syn Anton Gerstner. Antonovi se narodil syn Johann Gerstner, který se stal známím českým houslistou a hudebním pedagogem. Již v září roku 1871 odešel Johann do Lublaně na Slovinsku, kde působil až do své smrti roku 1851 jako ředitel orchestrů zemského divadla. V 2. polovině 19. století byl dům přestavěn a byla mu vytvořena současná historizující eklektická fasáda. Na přelomu 19. a 20. století zde pak byly zřízeny kanceláře poštovního úřadu. Posledním majitelem tohoto domu před rokem 1945 byl pak Franz Zendulka. Po konci 2. světové války a odsunu německého obyvatelstva byl tento dům zestátněn a roku 1951 zde provozoval Rudolf Štípek obchod s elektrem. V 50. až 60. letech 20. století byla celá fasáda narušena prolomením nových širokých trojdílných oken a částečně byla zjednodušena. Na počátku 21. století se budova dočkala rekonstrukce, během které byla tato nevhodná okna opět nahrazena sdruženými a fasáda průčelí byla vrácena do původního stavu. V lednu roku 2009 následně nechalo město Žlutice na tento dům osadit pamětní desku hudebníka Johanna Gerstnera.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/zlutice-mestansky-dum-cp-137

Dojmy: Zajímavé stavení s bohatě zdobenou fasádou.

Mapa

Fotografie

×