logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Velichov kostel Nanebevzetí Panny Marie socha sv. Jana Nepomuckého

Velichov - Renesanční náhrobek

Informace

Navštíveno: 17. 10. 2017

Historie: Na Velichovském hřbitově se nachází náhrobek Jošta Traugotta, který byl příslušníkem šlechtického saského rodu Mangoltů. Náhrobek byl vytvořen v roce 1572 a původně byl ve zdejším kostele, odkud byl následně vynesen na hřbitov. Zde si dovolím citovat popis tohoto náhrobku:

„Výška předmětného prvku je 230 cm. Jeho šíře je 111 cm. Náhrobník je opatřen dvěma nápisy. První z nich je vytesán po obvodu a druhý je proveden nad obloukem arkády. Nápisy jsou provedeny jako reliéfní, mírně vystupující z plochy náhrobníku. Velikost písmen nápisu po obvodu se pohybuje mezi 6,5 - 7,5 cm. Výše písmen nápisu nad arkádou je 4,2 cm. Základem celého řešení náhrobníku je polopostava muže zobrazená v nadživotní velikosti. Uvedená polopostava je umístěná pod obloukem arkády. Vnitřní stranu ostění arkády odděluje od horní půlkruhové části římsa, jejíž profilace je velmi dobře čitelná. Ve cviklech, které se nachází po stranách oblouku arkády, se nachází znázornění rozet. Muž má dlouhý plnovous upravený do dvou špiček. Na hlavě má vysoký klobouk. Hlava je podložena polštářem, ačkoliv se celá postava jeví jako stojící. Muž je oděn v dlouhém kabátci bez rukávů. Pod kabátcem má naznačenu košili. Ruce jsou volně podél těla. Předloktí a paže spočívají na rozměrném erbu, který mu leží na klíně. Jedná se o úplný erb rodu Mangoltů. Jde o jeho mladší polepšenou verzi. Ve štítě se nachází heraldicky vpravo otočená ryba podložená dvěma zkříženými dřevci s praporky. Písmem obou nápisů je novověká kapitála. V nápisech je použito množství ligatur. Charakteristickým znakem jednotlivých písmen jsou rozšířené dříky s náznakem rozštěpení. V nápise vytesaném nad obloukem arkády jsou slova oddělena tečkami tvaru routy. Zmíněné tečky jsou umístěny přibližně ve středu výšky písmen. Text nápisu na obvodu: ANNO 1572 DEN 22 [DE/CEM] BRIS IN DER NACHT ZWISCHEN 2 VND 3 VR IST DER EDLE VND ERNVEST / IOBES T[RA]WGOLT VON MANGOLT / IN CRISTO SELIGLICHEN ZV W[EL]CHAV ENTSCHLAFEN DEM GOT GNAD („Léta 1572, 22. prosince v noci mezi 2. a 3. hodinou jest v Kristu blaženě zesnul urozený a šlechetný Jošt Traugott z Mangoltu na Velichově, jemuž Bůh buď milostiv.“) Nápis nad obloukem arkády: IOHANNIS 8. CAP: WARLICH . WART ICH . SACHELICH / [EV]CH . SO . IMAND . MEIN . WORT . WIRT HALTENDE / WIRT . DEN . TODT . NICHT . SEHEN . EWIGLICH („Jan 8. kap.: Pravím vám, kdo zachová mé slovo, nezemře na věky.“)“

Zdroj: http://pamatkovykatalog.cz/?element=781955&sequence=1&mode=fulltext&keywords=velichov&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Velmi zajímavý a nádherně zdobený náhrobek. Škoda že nikdo již pro své blízké nechce něco podobného.

Mapa

Fotografie

×