logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Valeč kaple Panny Marie Bolestné kostel Narození sv. Jana Křtitele

Valeč - Kaskády

Informace

Navštíveno: 9. 4. 2018

Historie: Tyto nechal v roce 1718 vytvořit majitel panství Jan Kryštof Kager ze Štampachu. Celé kaskády byly tvořeny třemi stupni pískovcových desech, které byli ozdobeny barokní sochařskou výzdobou z dílny Matyáše Bernarda Brauna. Na vrcholu kopce, kde se původně nacházelo tvrziště, byly vytvořeny rezervoáry na vodu, které byly napájeny ze 3 km vzdálených studen pomocí dřevěného potrubí. Voda z rezervoáru protékala pak tlamami mořských monster a následně spadala do nižších kaskád. Voda z nejspodnější kaskády následně odtékala do systému kašen, jezírek a závlah. V 18. století si majitel bečovského panství Jan Adam Questeberk vyžádal nákres tohoto systému pro město své bečovské sídlo, kde jej také vytvořil. Ve 20. století byly kaskády rozebrány a sochy byly uloženy před infocentrum.

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Dodnes je znatelné kde kaskády stály, a to nejen díky tabuli, jen škoda že jsou již nefunkční mohlo to být velmi zajímavé.

Mapa

Fotografie

×