logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Velký Hlavákov podzemní objekt JASYR

Velký Hlavákov - kaple sv. Jana Nepomuckého

Informace

Navštíveno: 9. 4. 2018

Historie: Tato obecní kaple zasvěcená sv. Janu Nepomuckému byla postavena někdy na začátku 19. století a svojí farou spadala pod kostel Narození sv. Jana Křtitele ve Valči. Následně v roce 1909 byla kaple renovována a její interiér upraven, ale po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války začala kaple chátrat a její vybavení bylo postupně rozkradeno a zničeno. Tento trend se udržoval až do 90. let 20. století, kdy tato kaple kompletně rekonstruováno. Během této rekonstrukce byla umístěna také nová pálená střecha a nové vnitřní zařízení.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/velky-hlavakov-kaple-sv-jana-nepomuckeho

Dojmy: Zajímavá kaplička, která má zajímavý nádech takové pochmurnější atmosféry.

Mapa

Fotografie

×