logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Velký Hlavákov kaple sv. Jana Nepomuckého

Velký Hlavákov - podzemní objekt JASYR

Informace

Navštíveno: 5. 5. 2019

Historie: Neznáme přesné období vzniku tohoto areálu, podle některých to bylo v 70. letech podle jiných v 80. letech 20. století. Každopádně jisté je že zde vybudovala Sovětská armáda komplex kasáren s rozsáhlým podzemním objektem. Tento podzemní objekt pak měl sloužit jako záložní velitelství Střední skupiny vojska, přesněji jako velitelské stanoviště 22. armády. Tato armáda pak měla být vytvořena během mobilizace. Celý tento podzemní objekt měl označení Objekt 605 a volací znak zněl JASYR. Celý tento komplex velitelství byl velmi přísně utajován již během výstavby. Celá výstavba probíhala tak, že byl odtěžen vrchol kopce kde byl vybudován betonový komplex, a ten byl nakonec zahrnut zeminou. Celý objekt byl maskován jako muniční sklad a na dobových fotografiích se tak nachází mnoho palet se cvičnými minami. Celý tento areál byl tak rozdělen na dvě části 1. byli kasárny, které se naházeli kousek od JASYRU a 2. byl tento podzemní objekt. Celý tento areál byl pak velmi přísně střežen Sovětskou armádou a jednalo se tak o tak zvaný živý objekt, který měl stálo funkční posádku.

Zdroj: http://fortifikace.cz/jasyr/

Dojmy: Velmi zajímavý objekt, kam jsem měl tu čest nahlédnout i dovnitř.

Mapa

Fotografie

×