logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Údrč pomník obětem 1. a 2. světové války

Údrč - kostel sv. Linharta

Informace

Navštíveno: 9. 4. 2018

Historie: Tento velký kostel je svým způsobem unikátem, i když to tak na první pohled nevypadá. Původně byl tento kostel postaven v gotickém slohu někdy v polovině 14. století, jelikož první písemná zmínka o tomto kostele pochází z roku 1378, kdy připojil Boreš z Rýzmburka k městečku Bochov ves Krašnov, která patřila ke zdejší farnosti, kvůli tomu dal kostelu sv. Linharta roční plat 56 grošů z rychty v Lomnici a bochovský farář Erhard platil svému kolegovi Údrčskému faráři Albertovi ročně 64 grošů. Díky těmto bohatým příspěvkům vyplývá, že zdejší fara a možná i kostel byl starší než farnosti v okolí. V roce 1434 se ve zdejším kostele ukryl žlutický farář Adalbert, který prchal ze Žlutic před husity. V období protireformací byla tato farnost ve správě kláštera v Gerasu v Dolním Rakousku. V průběhu třicetileté války, byl ale kostel poškozen, a tak byl renesančně přestavěn. Pravdě podobně byl tento kostel barokně přestavěn ve 30. letech 18. století a roku 1734 byla na zdejším kostelu vystavěna nová barokní věž. Kostel ale bohužel dne 5. dubna 1783 po zásahu bleskem vyhořel, a tak byl provizorně v roce 1785 zastřešen a v roce 1787 získal nové varhany od varhanáře Johanna Ferdinanda Müllera z Nepomyšli. V roce 1788 získal tento kostel tři nové zvony, které pocházeli ze zrušeného pražského barnabitánského kláštera na Hradčanech. V roce 1854 prošel kostel renovací a hned na to roku 1870 byl nově zastřešen. Roku 1903 získal kostel svůj nejmenší zvon od zvonaře Hanse Pistoriuse z Chebu a hned na to roku 1906 byly opraveny zdejší varhany a v roce 1911 proběhla poslední větší renovace kostela. V roce 1930 byl zdejší hřbitov přesunut na nové místo na bývalé farní pole. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války začal kostel chátrat. Roku 1945 byla zbourána unikátní kostnice, kosti, které měli být spáleny byli zahrabány a zdejší opuštěný prastarý hřbitov u kostela byl opuštěn. V roce 1963 proběhla poslední oprava střechy a zdejší varhany byly převezeny do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Unkovicí v okrese Brno-venkov. Během 2. poloviny 20. století kostel velmi zchátral a jeho interiér byl několikrát vyrabován. V roce 1994 byl tento kostel zapsán na seznam kulturních památek České republiky a následně od roku 1998 probíhá postupná obnova kostela, která byla dokončena v roce 2007 za přispění místních obyvatel, ale i odsunutých německých obyvatel, města Bochova, církve, Národního památkového ústavu, či Česko-německého fondu budoucnosti. Od roku 2009 začaly v tomto kostele probíhat opět pravidelné mše, které se konají na svátek sv. Linharta, což je 7. listopadu.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/udrc-kostel-sv-linharta/

Dojmy: Zajímavý kostel, na kterém je vidět celý jeho průchod dějinami.

Mapa

Fotografie

×