logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy vary Týniště Útvina

Údrč

Informace

Navštíveno: 9. 4. 2018

Historie: První písemné zmínky o této obci pochází z let 1169 – 1183, kdy Údrč vlastnil jistý Smil z Údrče, který dal do erbu zdejších vladyků písmeno S. Tomuto rodu patřilo toto panství až do roku 1560, kdy získali tuto obec její lenní páni z Plavna. Touto dobou již měla tato obec svůj farní kostel a spadala lénem nejdříve Bečovu a po dostavení Hartensteinu začala spadat k Bochovu. Od 17. století byla Údrč samostatným panstvím, ke kterému patřilo dalších dvanáct obcí. V roce 1800 bylo zdejší panství děleno a jeho význam pomalu upadal. Posledním majitelem zdejšího panství byl lesní inženýr Guide Hilscher jehož rodina vlastnila zdejší panství až do roku 1945, kdy bylo zestátněno. Ve 2. polovině 20. století po odsunu německého obyvatelstva počet obyvatel v obci i její pestrost velmi klesla.

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Malá vesnice, která se počtem obyvatel za posledních 100. let zmenšila na třetinu.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_9937
IMG_9929
IMG_9949
IMG_9939
IMG_9961