logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Toužim Městské opevnění Radnice

Toužim - Pivovar

Informace

Navštíveno: 3. 12. 2017

Historie: Tento panský či zámecký pivovar vznikl někdy v 1. třetině 16. století, v době, kdy zdejší panství vlastnili páni z Plavna. V roce 1536 byl ukončen provoz tohoto pivovaru a následně byl předán městu. V době, kdy zde byli Hasištejnští z Lobkovic byl před rokem 1567 vystavěn pivovar nový, ale ten v roce 1620 vyhořel i se sladovnou. Jakmile zdejší panství získali vévodové Sasko-Lauenburští tak v roce 1623 vybudovaly nový pivovar na místě dnešní stavby. Následně v 18. století jej nechali Bádenští markrabata zbořit a na jeho základech nechali postavit nový pivovar, který využíval sklepy, které byli naposledy upravovány v roce 1661. V roce 1901 byl zdejší pivovar přestavěn na parostrojní provoz a následně v roce 1926 kvůli hospodářské krizi byla ukončena výroba piva. V dubnu roku 1945 pivovar zčásti vyhořel a následně jej získalo město Toužim. V 70. letech 20. století byli vytvořeny stavebně historické průzkumy a studie budoucího využití, ale z těch nakonec sešlo a celý pivovar postupně chátral. V roce 2004 začala konzervace stavby a následně zde začala probíhat postupná obnova a přestavba na kulturně společenské centrum města.

Zdroj: http://www.touzimskyzamek.estranky.cz/fotoalbum/pivovar/

Dojmy: V době mé návštěvy byla budova pivovaru již v relativně dobrém stavu, ale budoby chlévů, které patřily k pivovaru byli ve stavu dezolátním. Každopádně oprava chce čas a hýbe se to dobrým směrem si myslím.

Mapa

Fotografie

×