logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Toužim Městská kašna Pivovar

Toužim - městské opevnění

Informace

Navštíveno: 3. 12. 2017

Historie: Již od založení zdejší města v roce 1469, zde bylo vybudováno městské opevnění, které mělo 1 m na šířku a výšku 3 – 5 m a bylo vytvořeno z lomového kamene. V rozích tohoto opevnění údajně byli kruhové bašty a opevnění navazovalo na Janův hrad. Celé opevnění doplňoval příkop a val. Do tohoto opevnění byli vytvořeny tři brány. První brána byla Rybářská, která byla mezi opevněním a vlastním hradem a nacházela se v místech dnešní Karlovarské ulice. Další Kostelní brána se nacházela v dnešní Kostelní ulici. Poslední Plzeňská brána se nacházela v dnešní Plzeňské ulici. V průběhu 16. a 17. století postupně zanikli valy a příkopy opevnění, následně po požáru z roku 1847 byla stržena rybářská brána při budování císařské silnice z Plzně do Lokte. Ve stejné době byla stržena i Plzeňská brána, a dokonce i ze stejného důvodu, z této brány se zachovaly hodiny a erb z roku 1661, následně byli jak hodiny, tak erb přesunuty na sousední dům čp. 53. Po požáru v roce 1872 pak byla stržena i poslední kostelní brána. Do dnešních dnů se z opevnění zachovali v karlovarské ulici zbytky rybářské brány, zbytky opevnění jsou nejlépe vidět poblíž Toužimského zámku, ale zbytky hradeb jsou vidět více či méně po celém jejich obvodu.

Zdroj: http://pamatkovykatalog.cz/?element=768638&sequence=7&mode=fulltext&keywords=tou%C5%BEim&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Přijde mi že, toto opevnění je každým rokem v horším a horším stavu.

Mapa

Fotografie

×