logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy vary Sovolusky Stanovice

Srní

Informace

Navštíveno: 28. 10. 2017

Historie: Obec Srní (Boksgrün) byla založena v 1. polovině 14. století a první písemná zmínka o této obci se pak vyskytuje v roce 1357, kdy tato obec byla državou probošství Boč. Johannes M. Matheus, který byl pastorem v Jáchymově se zmiňuje o příběhu jednoho zdejšího rychtáře jménem Gosl:

„Ten kvůli všelikým věštbám opsaný rychtář ze Srní jel z Kadaně domů, vzhlédl cestou k nebi, a pravil ke svému spolucestujícímu: „Dnes musí býti bez mraků a jasné nebe, ať mě nečas zabije. Je přece jasno a světlo na nebi, tady před Bohem.“ Tak pokračoval rychtář, tu zvedla se prudká bouře, blesk sjel dolů a zabil rychtáře nadobro.“

Již v prodejní listině Sathaner – Schlicků je zmiňováno srní, že má vlastní soud, ale o tomto soudním zřízení nejsou žádné zmínky, jen že v roce 1547 náleželo sudem ke královskému lénu Horního Hradu. Tím že tato obec stojí ve vysoké nadmořské výšce a také na prudkém svahu, se zdejší obyvatelé živili především pěstováním žita, prasat a pracemi v lesích.

Zdroj: http://www.znkr.cz/obec/162-srni/

Dojmy: Maličká vesnička od kud je krásný rozhled.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_6135
IMG_6127