logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy vary Smolné Pece Srní

Sovolusky

Informace

Navštíveno: 9. 4. 2018

Historie: Sovolusky (německy Zoboles) je malá vesnice nacházející se asi 6 km na jih od Bochova. Území Sovolusk bylo osídleno již Kelty, jak dokládá zdejší pohřebiště. Ves vznikla zřejmě již někdy kolem 13. století při středověké kolonizaci zdejšího regionu. První písemná zmínka je až z roku 1543, kdy byla majetkem bochovského panství, poté náležela k panství Údrč. Po roce 1945 bylo německé obyvatelstvo vysídleno a nahrazeno dosídlenci, do té doby samostatná obec zanikla v roce 1960 sloučením s městem Bochovem. V obci vzniklo v padesátých letech 20. století JZD, jehož hospodářský areál se nachází na severozápadním okraji sídla.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sovolusky_(Bochov)

Dojmy: Maličká vesnička, která nikdy neměla mnoho obyvatel, ale po odsunu se to velmi zhoršilo.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_9882