logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Štědrá kostel Narození Panny Marie socha sv. Františka Xaverského

Štědrá - pomník obětem válek

Informace

Navštíveno: 4. 12. 2017

Historie: Veteráni z 1. světové války nechali v roce 1920 vystavět pomník obětem této války ve stylu secesní kaple podle plánů architekta Viehmanna ze Štědré. Tento památník připomínal 22 obětí 1. světové války. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války, byli z pomníku odstraněny všechny stopy, které připomínali německo, od pamětních desek po německý kříž. V průběhu 2. poloviny 20. století pak pomník pomalu chátral. V roce 1993 bývalí zdejší rodáci nechali pomník zrekonstruovat jako pomník obětem obou válek a následně v roce 2009 bylo přistoupeno k zatím poslední rekonstrukci.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/stedra-pamatnik-obetem-1-svetove-valky

Dojmy: Zajímavě pojatý pomník jako kaple.

Mapa

Fotografie

×