logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Štědrá kaple pomník obětem válek

Štědrá - kostel Narození Panny Marie

Informace

Navštíveno: 4. 12. 2017

Historie: Původně zde byl postaven gotický farní kostel v 1. třetině 14. století a první zmínka o tomto kostele pak byla z roku 1360, kdy zde byl uveden první známí farář Theoderich. Patronátní právo k tomuto kostelu měli páni z Rýzmburka. V roce 1505 zde byl katolický farář, ale již v roce 1567 zde byl protestantský kněz a v průběhu rekatolizace v 17. století zde sloužil duchovní z kláštera v Teplé. V roce 1631 pak byl ulit nový zvon pro tento kostel. Bohužel ale v roce 1680 kostel vyhořel, a tak jej jeho patron Ferdinand Hroznata z Kokořova nechal barokně přestavit a rozšířit, a tak se z původní stavby zachovala pouze sakristie. Následně v roce 1718 proběhla renovace fasád a oken podle architekta Tomáše Haffeneckera. V průběhu 1. světové války byl zde zrekvírován zvon z roku 1784 na vojenské účely a následně byli do kostela v roce 1925 pořízeny dva zvony nové. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války kostel postupně chátral a během 2. poloviny 20. století byl kostel několikrát vyloupen, a tak během 2. poloviny 90. let 20. století byl kostel zrekonstruován.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/stedra-kostel-narozeni-panny-marie

Dojmy: Krásně zdobený udržovaný vesnický kostelík.

Mapa

Fotografie

×