logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Stanovice dům čp. 72

Stanovice - kostel sv. Tří králů

Informace

Navštíveno: 3. 12. 2017

Historie: V obci Stanovice vyrostl původně gotický kostel ve 14. století, kterému měl v roce 1363 patronátní právo Boreš V. z Rýzmburka. Následně v roce 1620 nechal místní farář Marhias Nicolai provést nějaké drobné úpravy. Ale již v roce 1678 byl na místě původního kostela založen nový raně barokní kostel. Tento kostel byl filiálním k Bečovské farnosti, až v roce 1725 se stal opět farním. V 2. polovině 18. století získal nové vybavení interiéru a roku 1764 vytvořil tepelský truhlář a sochař Thomas Hieronymus Pistla hlavní oltář. Dále na výzdobě interiéru se také podílel malíř Elias Dollhopf z Horního Slavkova. Bohužel bylo celé zařízení kostela zničeno při požáru v roce 1904. Při následné přestavbě byly zachovány konstrukce z roku 1678, ale bylo pořízeno nové vybavení kostela. Během rekonstrukce, prošla přestavbou také místní fara, která nese letopočet 1916.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/stanovice-kostel-sv-tri-kralu

Dojmy: Zajíamvý kostelýk stojící v centru odbce.

Mapa

Fotografie

×