logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Stanovice Dům čp. 1 kostel sv. Tří králů

Stanovice - dům čp. 72

Informace

Navštíveno: 3. 12. 2017

Historie: Tato hospodářská usedlost byla postavená v 1. polovině 19. století. Zde si dovolím citovat popis:

„V pravo čelně orientované obytné stavení chlévního typu se zděným přízemkem a hrázděným patrem. Průčelí o 3 okenních osách (v přízemí bez rámů, v patře v tesařských rámech) ukončuje hrázděný štít pod vrchním okénkem zdobený motivem osmicípé hvězdy. Střecha je sedlová, kryta eternitem. Ke stavení se připojuje zděná brána s brankou, uzavřené půlkruhovými záklenky. Na protilehlé straně dvora paralelně s obytným stavením stojí zděná budova výměnku. Dispozice je běžného typu a stropy jsou převážně trámové.“

Zdroj: http://iispp.npu.cz/mis_public/searchDocument.htm?search=id%3A%28436628+OR+836910%29

Dojmy: Pěkná hrázděná usedlost, která sice není tak bohatě zdobená jako usedlost čp. 1, ale i tak má své kouzlo.

Mapa

Fotografie

×