logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy vary Svinov Štědrá

Šemnice

Informace

Městský erb:

emnice_coa_36202312774_o

Navštíveno: 1. 7. 2017

Historie: Dle obecní kroniky spadá založení této obce do roku 1203, což ale není doloženo, jisté je to že se pravděpodobně jednalo o slovanské osídlení, dle rozmístění staré výstavby a následně tento ráz byl ztracen s přílivem německých osídlenců. Zdejší obyvatelé se živili hlavně zemědělstvím. Po odsunu německého obyvatelstva v letech 1945 – 1946 do této obce byli dosídleni čeští obyvatelé z vnitrozemí.

Zdroj: http://www.semnice.cz/stripky-z-historie

Dojmy: Maličká vesnička, která má nádhernou dominantu.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_4309