logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Šemnice

Šemnice - Šemnická skála

Informace

Navštíveno: 1. 7. 2017

Historie: Šemnická skála je přírodní památka vyhlášená v roce 1933. Nachází se při severovýchodním okraji CHKO Slavkovský les přibližně 1 km jihozápadně od obce Šemnice. Předmětem ochrany je znělcová kupa s neobvykle utvářenými skalisky a dalšími geomorfologickými jevy, na níž se vytvořila na skalních útvarech cenná bylinná společenstva skalních štěrbin a drolin. Místu se původně říkalo Panenský skok. Současný název se ujal až v 19. století. Zde si dovolím citovat pověst, která se váže k tomuto místu:

" Vrchol znělcové skály v minulosti zdobil kříž. Podle pověsti upomínal na šťastnou záchranu mladé dívky, kterou pronásledoval zlý rytíř z Andělské Hory. Děvče nalezlo na skále útočiště, zatímco zloduch se z ní zřítil i se svým koněm. Celý kraj tím byl osvobozen od nenáviděného velmože a od těch dob se skále říkalo Panenský skok."

Přírodní památka leží v geomorfologickém celku Slavkovský les, při rozhraní s geomorfologickým celkem Doupovské hory. Horninové podloží je tvořeno žulami karlovarského plutonu, kterým při vulkanické činnosti prostoupila znělcová láva. Postupným vypreparováním se vytvořil výrazný znělcový suk, jehož východní svah dosahuje výšky okolo 165 m. V geologických mapách je tato extruzivní magmatická hornina klasifikovaná jako trachyandezit.

Skalní výchozy jsou zčásti porostlé suťovým lesem přirozeného charakteru. U jehličnanů převládá smrk ztepilý, u listnáčů lípa malolistá. Ze zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin se na lokalitě vyskytují lilie zlatohlavá (Lilium martagon) a tařice skalní (Aurinia saxatilis). V minulosti (1938) uváděná kapradinka skalní (Woodsia ilvensis) nebyla na lokalitě potvrzena.

Ze zvláště chráněných a ohrožených druhů živočichů zde hnízdí výr velký (Bubo bubo), běžný je krkavec velký (Corvus corax). Na lokalitě byli pozorováni sokol stěhovavý (Falco peregrinus), kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) a sýc rousný (Aegolius funereus).

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Šemnická_skála

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/pp-olsova-vrata

Dojmy: Nádherné místo odkud je krásný rozhled.

Mapa

Fotografie

×