logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Radošov kostel sv. Václava

Radošov - Hradiště Stengelberg

Informace

Navštíveno: 16. 10. 2017

Historie: Toto rozsáhlé opevněné hradiště nazývané Jazyk, Stengelberg, nebo také Košťál bylo prvně osídleno ve 13. – 10. století před naším letopočtem. Toto hradiště bylo osídleno lidem Chebské skupiny popelnicových polí knovízské kultury, spolu se sousedním hradištěm liščím vrchem uzavíraly hranici Chebské a karlovarské sídelní oblasti. Znovu byla tato lokalita osídlena v 6. – 5. století před naším letopočtem lidem halštatské kultury z doby železné. Tento výrazný vrchol neunikl ani lidem v ranném středověku, kdy jej využíval slovanský lid v 7. – 8. století k obraně zdejšího brodu, který byl součástí Královské cesty. Díky tomuto opevněnému hradišti měli totiž zdejší obyvatelé pod kontrolou celý prostor zdejší části řeky Ohře. V následujících obdobích se zdejší vrchol využíval hlavně v zemědělství.

V 50. letech 20. století proběhl první průzkum zdejší lokality, kdy Jiří Koudelka provedl povrchový sběr a nalezl pravěký keramický materiál. Následně v roce 1966 byl zde objeven v brázdě po těžké technice římský denár císaře Traiana Hadriana z roku 127 n. l., který zde sloužil ve středověku jako druhotné plativo při nedostatku měny. Další nálezy přinesly v roce 1971 pan P. Degla a Fr. Vinkler, následně v roce 1985 zde byla uskutečněna jediná zjišťovací sonda manželi Jaroslavem a Darou Baštovími spolu s archeologem Jiřím Klsákem o rozměrech 1 x 1 m. V této sondě bylo nalezeno mnoho keramického materiálu. Když byly tyto prostory v 2. polovině 20. století nevyužívány, tak postupně zarůstali náletovými dřevinami a travinami. Následně bylo zachovalé předhradí poškozeno výstavbou telekomunikačního vysílače a štěrkovou cestou. Do dnešních dnů jsou zde vidět pozůstatky kamenných valů, které se na většině hradiště úplně rozpadly a utvořili jev, který vypadá jako kamenné moře.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/radosov-hradiste-jazyk-stengelberg

Dojmy: Je zajímavé že se do dnešní doby zachoval zbytek kameného valu u vstupu do hradiště.

Mapa

Fotografie

×