logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Radošov hradiště Stengelberg pomník obětem 1. světové války

Radošov - kostel sv. Václava

Informace

Navštíveno: 1. 7. 2017

Historie: Tento původně gotický farní kostel byl vybudován v 1. polovině 14. století, první písemná zmínka pochází ale až z roku 1352. V té době se kolem kostela rozkládal i dnes již zrušený hřbitov. Ještě v roce 1384 patřil tento kostel k pěti obročním loketského děkanství, ale když nastala doba reformace, tak byl tento kostel opuštěn a postupně započal chátrat. Nový kaplan se dostal do tohoto kostela až v roce 1768 a následně se tento kostel stal filiálním ke kostelu sv. Archanděla Michaela v Ostrově. Někdy kolem roku 1768 byl také tento kostel postupně barokně přestavěn, tehdy zde ještě nebyla mohutná zvonová věž, ale byla zde jen malá zvonička nad presbytářem. A hned po této přestavbě v roce 1778 byly zde umístěny varhany, které vytvořil Georg Ignác Schmidt. V roce 1858 byla založena opět samostatná farnost a v té době proběhla i poslední stavební úprava, kdy byla vystavěna nová zvonová věž před vstupním průčelím, v té době byla také snesena původní zvonička. Také byla upravena fasáda kostela do klasicistní podoby. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal kostel být udržován a započal znovu chátrat. Někdy v 2. polovině 20. století byla zrušena zdejší farnost a kostel byl opět přifařen ke kostelu sv. archanděla Michaela v Ostrově. V 70. letech 20. století pak byla provedena rekonstrukce věže kostela, střechy a vnějších fasád. Na počátku 21. století byl kostel v dezolátním stavu a tak v roce 2003 byly provizorně opraven hodinový stroj, následně v roce 2017 započala samotná rekonstrukce kostela.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/radosov-kostel-sv-vaclava

Dojmy: Poměrně velký vesnický kostelí. Bohužel zde stálo v době mé návštěvy lešení, ale na jednu stranu to je dobře, alespoň bude krásnější ... doufám.

Mapa

Fotografie

×