logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy vary Rájec Rudné

Ratiboř

Informace

Navštíveno: 19. 5. 2018

Historie: Ratiboř (německy Ratiworz) je malá vesnice, nacházející se asi 4 km na severozápad od Žlutic. První písemná zmínka o vesnici s tvrzí pochází z roku 1375, kdy patřila rodu Plavenských z Plavna, a zmiňuje jejich mana Hanuše. Svobodným statkem se stala za Mikuláše Ratiborského až roku 1567, když ji míšeňský purkrabí Jindřich propustil z manství. Do roku 1623 byla Ratiboř součástí rabštejnskéh panství a později byla připojena k Údrči, u které už zůstala. Ve vesnici stávaly dvě tvrze. Starší gotická tvrz ze 14. století stála severně od rybníka na pozemcích mezi domy čp. 22 a 35. Měla obdélný půdorys a obklopoval ji vodní příkop. Zanikla na přelomu 15. a 16. století a dochovaly se z ní jen drobné terénní relikty. Mladší renesanční tvrz vznikla ve druhé polovině 16. století v poplužním dvoře (východně od čp. 12) a byla zbořena po roce 1945. Východně od vsi byl založen rozsáhlý v současnosti utlumený kamenolom. V roce 2011 v této vesničce žilo jen 22 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ratiboř_(Žlutice)

Dojmy: Maličkatá vesnička, která má co nabýdnout.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_1938
IMG_1926