logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy vary Prohoř Přestání

Protivec

Informace

Navštíveno: 18. 5. 2018

Historie: Protivec (německy Protowitz) je malá vesnice, nacházející se asi 3,5 km na východ od Žlutic. První písemná zmínka o této vesnici pochází z roku 1226, kdy ji zdejší velmož Matěj odkázal se vším majetkem ženskému premonstrátskému klášteru v Doksanech. Následně je zde uváděn v letech 1346 – 1350 Diviš z Protivce a z roku 1350 pochází jediná písemná zmínka o zdejší tvrz. Na této tvrzi seděli Heřman a Diviš z Protivce a je zaznamenáno že se obávali blíže nespecifikovaného obléhání. Roku 1403 je zde uváděn Jan z Chyš a na Protivci, který měl v té době spory s Janem Doupovcem z Doupova. Následně byla ves připojena k Chyšskému panství a tvrz postupně v té době chátrala a zanikala. Koluje zde pověst že ve 2. polovině 15. století nechal držitel zdejšího panství Burián II. z Gutštejna naproti poplužnímu dvoru v Mlýncích vyrazit 80 m dlouhý tunel, který sloužil jako mlýnský náhon. V průběhu třicetileté války byla vesnice bohužel postižena vojenskými událostmi. V roce 1850 se vesnice nakonec stala samostatnou obcí v politickém kraji Žlutice. V průběhu poloviny 19. století zde vznikla německá škola. Před 2. světovou válkou žilo v této vesnici 357 obyvatel, ale následně přišla válka a po ní odsun německého obyvatelstva kdy počet obyvatel klesl natolik že v současnosti zde žije jen 68 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Protivec_(Žlutice)

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/protivec-protiwitz/

Dojmy: Malá vesnička s malebným okolím, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_1229
IMG_1255
IMG_1245
IMG_1249
IMG_1219