logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy vary Prachomety Protivec

Prohoř

Informace

Navštíveno: 4. 12. 2017

Historie: Ve čtrnáctém století bývala vesnice rozdělená na dva díly. První patřil ke Štědrému hrádku, ale druhý okolo roku vlastnil Jetřich a po něm jeho stejnojmenný syn, kteří snad byli předky Martických z Rabštejna. Podle jiných zdrojů však právě Jetřichova část patřila ke Štědrému hrádku. Jistým předkem Martických byl až Bedřich z Prohoře připomínaný v roce 1360. Jeho nástupcem byl Vilém, který zemřel okolo roku 1380 a jeho příbuzní panství prodali. Roku 1388 byl jeho majitelem Heřman z Prohoře na Brložci. Vesnice nebo její část později patřila Hynkovi Rabštejnskému a jeho synům Hynkovi a Rackovi, kteří se psali také z Prohoře. Část získali také Caltové z Kamenné Hory. Janu Caltovi panství patřilo ještě roku 1456, ale později připadlo pánům z Gutštejna, kteří je připojili k Prohořskému hrádku. Od roku 1578 Prohoř i s Prohořským hrádkem přičlenili Hasištejnští z Lobkovic natrvalo ke Žluticím.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Prohoř

Dojmy: Maličká vesnička, kde je mnoho zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_7267
IMG_7251
IMG_7259
IMG_7276
IMG_7255
IMG_7273