logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Pernink busta dr. Johanna Aloise Rennera dům eč. 66

Pernink - Dračí skála

Informace

Navštíveno: 5. 7. 2018

Historie: Dračí skála je skála se nahází ve výšce 952,5 metrů nad mořem a je jedním z nejlepších odkryvů porfyrické biotiticko-muskovitické až biotické žuly staršího intruzivního komplexu krušnohorského plutonu. Tato malebná skalní dominanta, která připomíná spícího svinutého draka je 100 metrů dlouhá a 10 metrů vysoká skalní hradba, které dala její současný vzhled mrznoucí voda ve spárách. V minulosti byla tato skála velmi oblíbená díky velkému rozhledu, bohužel díky vysokému lesnímu porostu je její výhled velmi omezen. Na jih od ní se nachází přírodní rezervace Oceán, což je smrkovými lesy obklopené rozsáhlé vrchoviště s ostřicí mokřadní a porosty borovice blatky.

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Zajímavá skála, o které se divým že jsem nenarazil na žádném pověsti, protože opravdu vypadá jako svynutý drak.

Mapa

Fotografie

×