logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Pernink Dračí skála

Pernink - busta dr. Johanna Aloise Rennera

Informace

Navštíveno: 5. 7. 2018

Historie: Dr. Johann Alois Renner se narodil 21. června roku 1784 v Perninku, za svůj život se stal duchovním a kanovníkem v chrámu sv. Víta v Praze. Během života pak založil nadaci s roční platbou 3 400 zlatých na studenty z Perninku a Krušnohoří. Nakonec Perninku odkázal svoji knihovnu, která čítala 2 000 svazků. Zemřel dne 13. března 1854. Právě z vděčnosti nechali zdejší občané vystavět bustu tomuto muži. Po konci 2. světové války a odsunu německého obyvatelstva přestala ale busta být udržována a nakonec v průběhu 2. poloviny 20. století byla busta zničena a zachoval se jen podstavec. Tento podstavec byl na počátku 21. století zrekonstruován, ale i v době mé návštěvy byl stále bez busty.

Zdroj: http://m.taggmanager.cz/3443

Zdroj: https://www.pernink.eu/obec/vyznamne-osobnosti/

Dojmy: Pěkný udržovaný podstavec, škoda jen že se nedochovala také ta busta.

Mapa

Fotografie

×