logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Ostrov Smírčí kříž 0008 Šlikovský zámek

Ostrov - Stará radnice

Informace

Navštíveno: 12. 8. 2015

Historie: Původně zde stál gotický objekt, ze kterého se do současnosti dochovali sklepy, které sloužili jako vězení. Po velkém požáru v roce 1567, byl tento objekt přestavěn renesančně a následně v roce 1795 upraven v klasicistním slohu. Po posledním velkém požáru v roce 1866 byla budova přestavěna v novogotickém slohu a zatím poslední rekonstrukce této radnice probíhala mezi lety 1994 – 1997. Na budově radnice jsou umístěny v současné době tři fresky, jedná se o kopie fresek, které nechal vytvořit Jáchym Šlik v roce 1557. Původně byli fresky čtyři, čtvrtá se ale nedochovala, stejně tak se nedochovali originály těchto fresek. Tyto fresky zobrazují základní požadavky na správu města. Čtvrtý reliéf, který se nezachoval se nazýval Curtiova oběť. V současnosti slouží bývalá budova radnice jako infocentrum, a malé muzeum hodinových strojů, kde se nachází jeden unikát, a to lihýřový hodinový stroj z 1. poloviny 15. století, který byl nalezen ve věži kostela v Radošově. Tento stroj je jediným funkčním věžním zařízením svého druhu.

Zdroj: http://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/aktivity/stara-radnice-ostrov.aspx

Dojmy: Zajímavá radnice v v podhorském městečku.

Mapa

Fotografie

×