logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Ostrov Stará radnice Velký letohrádek

Ostrov - Šlikovský zámek

Informace

Navštíveno: 12. 8. 2015

Historie: Tento rozsáhlý komplex budov má jako předchůdce starší sídlo, o kterém se ale neví jeho stáří či původ. Následně na přelomu 15. a 16. století bylo toto sídlo přestavěno na renesanční zámek a rodovou rezidenci hrabat Šliků. Tuto přestavbu má na svědomí pravděpodobně Kašpar Šlik. Následně když o tento zámek Šlikové přišli, tak ve 40. letech 17. století byl zámek upraven Juliem Jindřichem vévodou Sasko-Lauenburským, a hned v letech 1685 – 1690 nechal vévoda Julius František Sasko-Lauenburský před původním Šlikovským zámkem zámek nový. Do tohoto nového zámku byla zapojena také i věž městské dolní brány. Na celé výstavbě tohoto zámku se podíleli stavitelé jako Abrahám Leuthner, Kryštof Dientzenhofer či Giulio Broggi. V roce 1690 pak vytvořil kameník Martin Möckl vstupní portál. Šlikovský zámek ale v roce 1691 vyhořel, a tak byl upraven jako vedlejší zámecké křídlo. Do současné podoby se zámek dostal během úprav v 19. a 20. století, které prováděli velkovévodové Toskánští.

Zdroj: http://www.historickyostrov.cz/omp/index.php?id=33&idd=6

Dojmy: Nádherná stavba, která je z části městským úřadem.

Mapa

Fotografie

×