logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Ostrov klášterní kostel Zvěstování Panny Marie kostel sv. Archanděla Michaela

Ostrov - kolej Piatristů

Informace

Navštíveno: 12. 8. 2015

Historie: Tuto kolej piaristů nechala založit v roce 1666 Anna Magdalena vévodkyně Sasko-Lauenburská. Posláním tohoto řádu byla pedagogická činnost s důrazem na hudební výchovu. Tento konvent vybudoval stavitel Martin Reiner. Tato piaristická škola se stala protějškem protestanské školy v Jáchymově a stala se jedním z prostředků pobělohorské rekatolizace. Tento řád zde vybudoval velmi bohatou knihovnu, ve které bylo mnoho vzácných prvotisků a rukopisné notové materiály. Sem i iluminovaný slezský rukopis z roku 1535, což byl přepis dnes již ztracené latinské legendy o sv. Hedvice, tento rukopis je označován jako Ostrovský kodex a spolu s celou knihovnou jej roku 1910 prodalo město ostrov. Nyní jej vlastní sběratel z Cách. Piaristé zde působily až do roku 1876 a následně jej zakoupila roku 1897 německá ženská kongregace Sestry Křesťanské Lásky, která zde byla až do roku 1942, kdy zde vedla internátní školu pro dívky. Následně po znárodnění připadl areál československé armádě, která jej držela až do roku 2000 a následně byla provedena rekonstrukce a v konventu vzniklo 37 městských bytů.

Zdroj: http://www.historickyostrov.cz/omp/index.php?id=31&idd=5

Dojmy: Rozlehlý areál kde vládla velice tichá a klidná atmosféra.

Mapa

Fotografie

×