logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Ostrov kaple sv. Jana Nepomuckého kolej Piatristů

Ostrov - klášterní kostel Zvěstování Panny Marie

Informace

Navštíveno: 12. 8. 2015

Historie: Tento kostel založila spolu s kolejí piaristů vévodkyně Anna Magdaléna Sasko-Lauenburská roku 1666 a postavil Martin Reiner. Následně roku 1674 byl kostel s konventem vysvěcen. Vnitřní vybavení kostela vytvořil sochař Martin Möckel jehož práci si zde dovolím citovat:

„Vytvořil v letech 1670-1673 hlavní oltář s řezanými sochami sv. Jáchyma a sv. Anny, kazatelnu s reliéfy na biblické náměty, postavami Krista, Mojžíše s deskami desatera, krále Davida a andílky a dva postranní oltáře. Jeden z nich byl později upraven. Druhý, oltář Příbuzenstva Kristova s postavami evangelistů Matouše a Lukáše stejně jako původní vzhled a vybavení dalších čtyř postranních oltářů, oltáře hlavního, kazatelny i skupiny Kalvárie známe však již jen z fotografií. Zachovaly se pouze fragmenty oltářních konstrukcí, několik soch a dva oltářní obrazy – sv. Josef z Calasanzy, dílo malíře Josefa Mellinga z roku 1765 a Příbuzenstvo Kristovo, práce místního malíře Franze Xavera Hickmanna, datovaný rokem 1853 a umístěný na oltář dodatečně. Nejbohatší výzdobou vynikal tzv. "záslibný oltář" sv. Jana Nepomuckého, který dala v letech 1691-1692 zřídit markraběnka Franziska Sibylla Augusta Bádenská. Byl díkem za ochranu manžela a vojevůdce, markraběte Ludwiga Wilhelma Bádenského a jeho vítězství v rozhodující bitvě proti Turkům u Szlankamen na Dunaji roku 1691. Další oltáře byly zasvěceny sv. Antonínu Paduánskému, zakladateli řádu piaristů sv. Josefu z Calasanzy, sv. Floriánovi a Čtrnácti svatým pomocníkům. Poslední byl stejně jako Kalvárie, dílem řezbáře Karla Lorenze z Hroznětína, z první poloviny 19. století.“

V kostele byli původně tři zvony, ze kterých se dochoval ale jen jediný, s názvem sv. Anna, který byl ulit v roce 1673 pražským zvonařem Nikolausem Löwem. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války začal kostel chátrat. Na konci období chátrání hrozila kostelu již demolice, a tak se započalo na konci 80. let 20. století s nejnutnějšími zásahy, za kterými následovala samostatná rekonstrukce, která probíhala v letech 2001 – 2007.

Zdroj: http://www.historickyostrov.cz/omp/index.php?id=31&idd=1

Dojmy: Malý kostelík do kterého jsme se dostali díky výstavě Járy Cimrmana.

Mapa

Fotografie

×