logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Ostrov kaple sv. Anny kaple sv. Jana Nepomuckého

Ostrov - kaple sv. Floriána

Informace

Navštíveno: 12. 8. 2015

Historie: Tato kaple byla vybudována v letech 1692 – 1693 jako vzdání díků že požár, který zachvátil šlikovský zámek ušetřil město, tak ji nechala markraběnka Franziska Sibylla Augusta Bádenská vystavět podle neznámého architekta. Uvnitř kaple vznikla nástropní malba od italského malíře Paola Manni, která připomíná právě tento velký požár. Kaple byla roku 1788 uzavřena a od roku 1793 začala být využívána jako sklad obilí, následně zde byl sklad klášterní knihovny a mobiliář ze zrušené piaristické koleje. Jinak ale kaple bohužel chátrala. Na začátku 30. let 20. století bylo rozhodnuto ji změnit v památník padlým v 1. světové válce. Následně tedy proběhlo restaurování a v roce 1933 byla znovu otevřena. Uvnitř se nacházel devítimetrový kříž a desky se jmény padlých a svícen vyrobený z šavlí a nábojnic. V průběhu 2. světové války zde pak přibývali jména jednotlivých padlých. Po konci války připadl tento areál československé armádě, která jej využívala jako sklad do roku 2000, kdy následně v roce 2007 proběhla rekonstrukce a opět pietní přestavba, kdy se z této kaple stalo pietní místo, které se stalo památníkem obětem násilí na Ostrovsku. Jsou zde připomenuti mrtví z obou válek, deportovaní němečtí antifašisté, romští i židovštví obyvatelé a další obyvatelé, kteří byli zavražděni v prvních poválečných dnech bez soudu.

Zdroj: http://www.historickyostrov.cz/omp/index.php?id=31&idd=2

Dojmy: Větší kaple, která je jakoby schovaná na okraji vstupu do areálu kláštera.

Mapa

Fotografie

×