logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Ostrov kaple Panny Marie Einsiedelnské kaple sv. Floriána

Ostrov - kaple sv. Anny

Informace

Navštíveno: 6. 7. 2016

Historie: Tuto ranně barokní kapli s rodovou hrobkou vystavět majitel zdejšího panství vévoda Julius Jindřich Sasko-Lauenburský v letech 1644 – 1663 podle plánů neznámého architekta. Již v roce 1660 ve své poslední vůli tento vévoda napsal:

„Co se týče našeho mrtvého těla, nařizujeme a poroučíme, aby bylo bez prodlení a rovněž bez zbytečného přepychu, avšak knížecím způsobem, našimi dědici pohřbeno a k odpočinku uloženo na určeném místě, totiž v kapli za Ostrovem, kterou jsme přikázali stavět, a rovněž má býti zřízen a v kostele v Lauenburgu postaven v mramoru vytesaný epitaf“.

Podle dobové kroniky byla kaple zasvěcena v době dokončení jako sv. Kříže. V roce 1665 vévoda zemřel a několik týdnů ležel vystavený v kostele na márách a následně na počátku roku 1666 byl pohřben do nové rodové hrobky. Do této hrobky bylo uloženo celkem osm zesnulých a to:

"Roku 1668 vdova po Juliu Jindřichovi vévodkyně Anna Magdaléna Sasko-Lauenburská, rozená Lobkowitzová, ovdovělá Kolowratová, roku 1673 František Julius Jindřich, patrně syn Julia Jindřicha, roku 1681 rakouská arcivévodkyně Marie Hedvika Augusta Sasko-Lauenburská, rozená von Pfalz - Sulzbach, která byla po smrti převezna z Hamburku do Ostrova. V roce 1689 poté vévoda Julius František Sasko-Lauenburský, roku 1696 markrabě Leopold Wilhelm Bádenšký, roku 1702 markraběnka Marie Františka Bádenská, rozená Fürstenbergová, převezená po smrti z Lovosic do Ostrova, a v roce 1734 markrabě Karel Ludvík Damián Bádenský."

Pravděpodobně v roce 1802 byla kaple odsvěcena a následně v roce 1839 opravena. Po zrušení zdejšího skladiště v roce 1852 byl v areálu zřízen vojenský špitál, a někdy tou dobou byla kaple s hrobkou vykradena a pozůstatky mrtvých leželi poházeny po kryptě a mezi kostmi leželi zbytky plesnivých brokátů. Následně v roce 1864 nechala velkovévodkyně Marie Antonia Toskánská opravit kapli a kaple byla znovu vysvěcena. Když v roce 1876 odešli z kláštera Piaristé začala kaple opět chátrat a již v roce 1892 byla ve špatném stavu, a tak v letech 1895 – 1897 proběhla další rekonstrukce kaple. V roce 1897 zakoupili tento areál bývalého kláštera Sestry křesťanské lásky, které zde zřídli dívčí penzionát a následně celý areál opravovali. V roce 1923 vyklidili zdevastovanou pohřební kapli, posbírali kosti a umístili je do krypty pod klášterní kostel. Zbytky rakví a látek byli spáleny a popel z nich byl uložen do urny a pod sochu sv. Josefa v klášterní zahradě. Během 2. světové války pak sestry používali kapli jako skladiště uhlí. O odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války byl celý areál znárodněn a sídlila zde československá armáda. Kaple v té době velmi chátrala. Tento stav se změnil až na počátku 90. let 20. století, kdy na kapli byla položena provizorní střecha a následně v roce 2004 zde proběhl archeologický průzkum. Následně v letech 2006 – 2007 byla kaple zrekonstruována do původní podoby. V současnosti slouží kaple jako výstavní prostory barokního stavitelství a historie vévodů Sasko-Lauenburským.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/ostrov-kaple-sv-anny

Dojmy: Velká kaple ukrytá za klášterem.

Mapa

Fotografie

×