logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Malý Hrzín dům čp. 13 dům eč. 138

Malý Hrzín - dům čp. 133

Informace

Navštíveno: 28. 10. 2017

Historie: Tento dům byl vystavěn v průběhu 18. – 19. století v klasicistní lidové architektuře zdejší hornaté oblasti. Jedná se o typický dům původní zástavby této obce, kde je zachováno mnoho historických konstrukcí a prvků. Zde si dovolím citovat popis stavby:

"Dům č.p. 133 je patrový zděný objekt a nachází se v severní části obce Malý Hrzín při komunikaci směrem z Boče do Srní. Objekt má obdélný půdorys s kolmo přisazenou dřevěnou kůlnou. Orientovaný je šířkově směrem do silnice. Jeho hlavní průčelí je pravidelné osmiosé. Hlavní vstup do objektu je ve čtvrté ose zprava. Vstupní otvor je završen segmentovým záklenkem, do kterého je vsazený světlík rozčlenění na tři pole. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé, avšak novodobé. Okenní otvory jsou v přízemí se segmentovým záklenkem v patře pravoúhlé. Výplně jsou dvojité členěné na osm tabulek, vnější křídla jsou osazena v líci. Fasáda je pozdně klasicistní, je jednoduše členěná mělce vpadlými lizénovými rámci, šambránami kolem okenních otvorů a nárožní bosáží. Plocha fasády je provedena z hrubé omítky, šambrány a nárožní bosáž jsou hladké. Střecha domu je sedlová, krytá vláknocementovými šablonami skládanými nakoso. Střešní rovina je prolomena třemi kusy malých sedlových vikýřů. Z hlediska dispozičního je dům v přízemí členěný na část obytnou a hospodářskou, přičemž kromě exteriéru jsou domovní chlévy přístupné rovněž ze vstupní síně – jedná se o chlévní typ domu reprezentující domový typ severozápadních Čech. Dům je tedy trojdílný, v prostorné vstupní síni vydlážděné velkými placáky byla v přední části černá kuchyně, za ní pak schodiště do patra. Prostory vpravo od síně jsou obytné, plochostropé. Vlevo je pak hospodářská část – bývalé chlévy. Stejně jako síň jsou sklenuty valenými klenbami do traverz. Ze síně se schází po schodišti do dvouprostorového sklepa s valenou klenbou a několika odkládacími ničkami. V patře dispozice opakuje trojdílné schéma, některé interiérové příčky jsou v patře hrázděné. Patro je v celém rozsahu plochostropé. V interiéru je zachována většina historických dveřních výplní. Krovová konstrukce je z tesaných trámů a typologicky se jedná o hambalkový krov."

Zdroj: http://pamatkovykatalog.cz/?element=1266803&sequence=2&mode=fulltext&keywords=mal%C3%BD+hrz%C3%ADn&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Jednoduché stavení, do kterého by se člověk i rád podíval.

Mapa

Fotografie

×