logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Malý Hrzín dům čp. 8 dům čp. 133

Malý Hrzín - dům čp. 13

Informace

Navštíveno: 28. 10. 2017

Historie: Toto stavení bylo postavěno v průběhu 19. století v klasicistním slohu. Do současnosti se díky přístupu majitelů dochoval v původní podobě. Zachovali se zde dodnes dvě funkční kamenné pece a kachlový sporák. Zde si dovolím citovat popis stavby:

"Dům č.p. 13 je patrový zděný objekt, který je situován v jižní části obce Malý Hrzín při komunikaci směrem z Boče do Srní. K ní je orientován zadním průčelím. Má obdélný půdorys s kolmo přisazeným zděným přístavkem, ze kterého je z patra výstup na silnici. Orientovaný je šířkově směrem ke komunikaci. Jeho hlavní průčelí je pravidelné osmiosé. Hlavní vstup do objektu je umístěn do třetí osy zprava. Dveře jsou jednokřídlé dřevěné svlakové, zavěšené na kovaných pásových závěsech. Na lícní straně dveří jsou diagonálně skládaná prkna do kosočtverce přichycenými kovanými hřeby s oblými hlavami. Vstup je orámovaný kamenným ostěním s vročením 1858. Okenní otvory jsou pravoúhlé. Výplně jsou dvojité členěné do kříže, vnější křídla jsou osazena v líci. Fasáda je jednoduše členěná mělce vpadlými lizénovými rámci, šambránami kolem okenních otvorů a nárožní bosáží. Plocha fasády je z hrubé omítky, šambrány, bosáž a lizény jsou hladké. Střecha domu je sedlová, krytá vláknocementovými šablonami skládanými nakoso. Dům je trojdílný, v prostorné vstupní síni vydlážděné velkými placáky je v přední části zachovaná černá kuchyně se dvěma pecemi, která je z prostoru síně mírně vydělená. V zadní části je pak točité schodiště do patra a do sklípku se studánkou. Prostory vlevo od síně jsou obytné, světnice je plochostropá se štukovou výzdobou – je zde symbol IHS a letopočet 1832. Ve světnici je kachlový sporák na litinových nožičkách. Za světnicí je malá komora s valenou klenbou. Vpravo od vstupní síně je pak hospodářská část sklenutá valenými klenbami do traverz. Ze síně se schází po schodišti do dvouprostorového sklepu s valenou klenbou a několika odkládacími ničkami. Sklep je částečně vysekán do podloží. V patře opět dispozice opakuje trojdílné schéma, opět s prostornou síní v patře. Celé parto je plochostropé. V interiéru jsou zachovány v plném rozsahu jednokřídlé historické dveře kazetové konstrukce s původním kováním. Krovová konstrukce je z tesaných trámů a typologicky se jedná o kombinaci stojaté a ležaté stolice."

Zdroj: http://pamatkovykatalog.cz/?element=765518&sequence=47509&page=1901&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Krásný domek, škoda jen že se člověk nemohl podívat dovnitř.

Mapa

Fotografie

×