logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Luka kaple sv. Anny pomník obětem 1. světové války

Luka - kostel sv. Vavřince

Informace

Navštíveno: 9. 4. 2018

Historie: Tento kostel byl postaven v gotickém slohu někdy kolem poloviny 14. století, poblíž zdejší tvrze. První písemná zmínka o tomto kostele pak pochází z roku 1357, kdy zdejší farář uvedl do funkce duchovního k farnímu kostelu Nanebevzetí Panny Marie v Lochotíně. V průběhu reformace byl tento kostel luteránským v letech 1554 – 1624. Podle jedné pověsti byl zdejší kostel po bitvě na Bílé Hoře vypálen ustupujícími vojsky. Kostel dostal nového katolického faráře až v roce 1650 jménem Johann Langheim. V roce 1686 pak byli zde osazeny dva nové zvony, které vytvořil Pražský zvonař Nikolaus Löwe. V roce 1722 prošel kostel barokní přestavbou na popud majitele panství Christopha Adalberta Putze z Breidenbachu. V roce 1806 se pak kostel dočkal renovace, ale již v roce 1821 byl kostel poškozen vychřicí, během které se zřítila věž kostela, následně byl roku 1822 renovován a vystavěna byla věž nová. V roce 1846 byl pro tento kostel ulit zvon v Plzni na náklady Rosalie Hufsky z usedlosti čp. 27. V letech 1904 a 1926 byl tento rekonstruován. V průběhu 1. světové války byly zabaveny dva zdejší zvony pro vojenské účely a následně v roce 1931 sem byly dodány zvony nové, které byli vytvořeny firmou Perner z Českých Budějovic. Po odsunu německého obyvatelstva začal kostel ale chátrat. Na konci 20. století byl kostel několikrát vykraden. Na počátku 21. století pak byl kostel postupně pomalu rekonstruován.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/luka-kostel-sv-vavrince/

Dojmy: Zajímavý kostel s nádherným malovaným stropem, který byl v době mé návštěvy ještě zchátralí, ale postupně se opravuje.

Mapa

Fotografie

×