logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Luka dům čp. 3 kostel sv. Vavřince

Luka - kaple sv. Anny

Informace

Navštíveno: 9. 4. 2018

Historie: Zdejší hřbitov byl založen již v roce 1612 a už v roce 1648 na den sv. Anny započala výstavba této hřbitovní kaple, která byla dokončena v roce 1653. Stavbu kaple zinicializoval majitel zdejšího panství Heinrich Pröllhofer z Purkersdorfu a po jeho smrti ji nechala dokončit jeho vdova Anna rozená Steinbachová. V roce 1710 byl v kapli vytvořen malovaný dřevěný strop, který ale musel být již roku 1717 opravován, jak dokládá datace na stropě. Tento hřbitov byl rozšířen poprvé v roce 1819, následně byl rozšířen ještě v letech 1880 a 1930. Během 1. světové války byl z kaple zrekvírován zvon na vojenské účely, ale již v roce 1918 dostala kaple nový zvon darem od Kathariny Glötzlové ze Záhoří. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestala kaple být udržována a začala chátrat. V celém průběhu 2. poloviny 20. století byla kaple cílem několika nájezdů lupičů, a tak většina vybavení kaple byla rozkradena, nebo zničena za celou dobude se v kapli zachoval do dnes malovaný strop a torza oltářů a kazatelny.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/luka-kaple-sv-anny

Dojmy: Zajímavá kaplička, u které jsou umístěny velmi staré náhrobky ze zdejšího hřbitova.

Mapa

Fotografie

×