logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy vary Květnová Lachovice

Kyselka

Informace

Městský erb:

kyselka_cz_coa_36889967506_o

Navštíveno: 1. 7. 2017

Historie: Úplně první písemná zmínka o těchto lázních pochází z roku 1724, kdy dr. Fridrich Halle učinil chemický rozbor zdejších pramenů a zjistil že jsou velmi prospěšné. Na základě tohoto doporučení pak hrabě Steibar z Buttenheimu zde otevřel výrobnu kameninových džbánků, v kterých pak rozvážel zdejší vodu uživatelům v Karlových varech, Praze anebo Vídni. Zakladateleme zdejšího lázeňství je pak považován baron Wilhelm, manžel Antonie von Neuberg, která zakoupila roku 1826 zdejší panství a v následujících osmi letech zde vybudovali první lázeňskou budovu, kolonádu a restauraci, kterou poctil návštěvou i řecký král Otto I. toto byl začátek historie obce Kyselka. V 2. polovině 19. století však přišel na scénu obchodník a karlovarský rodák Heinrich Mattoni, ten si pronajal Ottův pramen a vybudoval zde moderní stáčírnu minerální vody. Následně v roce 1868 zavedl plnění vody do skleněných lahví, které nesly symbol červeného lva. Následně zakoupil od hraběte Černína roku 1873 celé lázně a začal zde rozvíjet jak stáčení minerální vody, tak i samotné lázeňství, kdy zde vybudoval nádherné hrázděné lázeňské budovy, ale také vycházkové trasy pro návštěvníky lázní. Následně zde vyrostla jednak železniční stanice, ale také vlastní elektrárna. Tato doba zapříčinila obrovský rozkvět této nově vzniklé obce, ale jak rychle začala, tak také rychle skončila. První ranou tomuto městečku byla smrt Heinricha Mattoniho, následně po ní udeřily dvě světové války, které zapříčinily úpadek zdejšího lázeňství. Po konci 2. světové války začaly zdejší lázně fungovat jako dětské lázně, ale po roce 1989 ztratily zdejší lázně funkci a začali chátrat.

Zdroj: http://www.zachrante-lazne-kyselka.cz/cz/kyselka-historie

Dojmy: Malebné, ale značně zdevastované lázeňské město.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_4518
IMG_4492
IMG_4440
IMG_4527
IMG_4529
IMG_4450
IMG_4466
IMG_4482
IMG_4535
IMG_4422
IMG_4508
IMG_4539