logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Kyselka Löschnerův pavilón Mattoniho vila

Kyselka - Mattoniho továrna

Informace

Navštíveno: 1. 7. 2017

Historie: Tento areál továrny Mattoni byl vystavěn v 2. polovině 19. století a sloužil ke stáčení minerální vody Mattoni. V 2. polovině 20. století zde vyrostla za původní továrnou obrovská stáčírna a původní začala chátrat. V tomto stavu se nacházela továrna i na začátku 21. století. Zde si dovolím citovat popis stavby:

„Jedná se o volně stojící zděnou jednopatrovou budovu s nárožní hranolovou věží ukončenou osmibokou stanovou střechou. Vstup je krytý schodištěm do věže, schodiště kryje pultová střecha podpíraná jedním toskánským sloupem na arkádách. Věž člení sdružená (dvě nebo tři) půlkruhovitě ukončená okna, pod korunní římsou se nachází obloučkový vlys. Nároží věže je skosené s bosáží. Boční průčelí je dvouosé a má hrázděný štít s polovalbovou střechou krytou eternitem. Okna jsou obdélná, ukončená segmentem se třemi klenáky. Nároží jsou opět bosována. Průčelí do ulice o sedmi osách má v levé krajní ose rizalit se štítem, bosovaným nárožím, půlkruhovým záklenkem, šambránovou plochou a klenákem, v patře šambránu a klenák. Patra dělí kordonová profilovaná římsa. Vlevo od rizalitu se nachází přízemní přístavek o třech arkádových vysokých oknech.“

Zdroj: https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/pamatky-a-pamatkova-pece/pamatkovy-fond/seznam-ohrozenych-nemovitych-pamatek/10773-kyselka-mattoniho-tovarna

Dojmy: Nádherný areál, ale jak se dalo čekat zchátralí. Doufám že veřejnost zvýší tlak na firmu Mattoni o udržování jejich památek.

Mapa

Fotografie

×