logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Krásné údolí smírčí kříž 0006

Krásné údolí - kostel sv. Vavřince

Informace

Navštíveno: 3. 12. 2017

Historie: Původně na místě dnešního kostela stávala menší gotická kaple z konce 14. století, která byla zasvěcena sv. Barboře a stávala v kolonizační vsi Schickenplatz, ze které se následně stalo Krásné Údolí. V roce 1464 byla kaple přestavěna a rozšířena na pozdně gotický farní kostel sv. Vavřince, a z původní kaple se stala pravděpodobně sakristie současného kostela. Tou dobou i kolem kostela vyrostl hřbitov s hřbitovní zdí. V průběhu 16. století přestoupily zdejší majitele panství páni z Plavna k luteránství, a tak zde v letech 1520 – 1623 sloužil protestanský pastor. V roce 1532 proběhla rekonstrukce a obnova tohoto kostela a následně v roce 1575 byl v kostele umístěn malý zvon, a po něm v roce 1578 byl ulit zvon velký loketským zvonařem Gregerem Albrechtem. Od roku 1584 začala být psaná zdejší matrika. Jakmile získal zdejší panství Julius Jindřich Sasko-lauenburský v roce 1623, začala zde probíhat důsledná rekatolizace, po které spravovali tento kostel duchovní z kláštera v Teplé. V roce 1688 pak vyrostla vedle kostela barokní fara od mistra tesaře Samuela Pachenbergera z Toužimi, ale pro nedostatek duchovních nebyla fara obsazena farářem a následně v roce 1697 se stal tento kostel filiálním ke kostelu sv. Víta v Útvině. V roce 1700 byl vytvořen nový oltář od řezbáře Martina Möckla z Ostrova. V roce 1774 proběhla na popud markraběnky Elisabethy Báden-Bádenské barokní přestavba tohoto kostela, při které byla zřízena postranní kaple Olivetské hory, a bylo taktéž pořízeno barokní vybavení kostela. V témže roce byla obsazena zdejší fara a kostel se stal opět farním. V průběhu 18. století pak byl zrušen starý hřbitov a nový byl vybudován jižně od kostela u silnice na Brť.

V průběhu 19. století pak probíhali úpravy interiéru kostela, při kterých vznikl kazetový strop, který nahradil již zchátralý strop původní. V roce 1834 byl snesen malý zvon z roku 1575, který byl převezen do plané a následně byl ulit zvon nový. V roce 1858 malíř Johann Christoph z Teplé restauroval několik obrazů a několik vytvořil nových a v roce 1865 byla vytvořena nová nádoba na svěcenou vodu kameníkem Franzem Weidlichem. V roce 1906 byl na kostel zavěšen nový malý zvon, jen aby během 1. světové války byli oba zvony zrekvírovány na válečné účely. Nové zvony byli umístěny do kostela až v roce 1924, které ulila firma Richard Herold z Chomutova. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal být kostel udržován a postupně chátral. Tento stav se na chvíli změnil v roce 1970, kdy byl kostel zrekonstruován, jen aby opět chátral. To vyvrcholilo v 90. letech 20. století, kdy kostel trpěl nájezdy zlodějů. V roce 2004 pak bylo přistoupeno k rekonstrukci kostela, během které byla opravena střecha, a následně v roce 2009 proběhla rekonstrukce cibulové báně věže. V roce 2013 pak proběhla rekonstrukce fasády, kdy byla sundaná cementová fasáda a ta byla nahrazena původní fasádou i s původní barvou, která byla zjištěna památkovým ústavem.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/krasne-udoli-kostel-sv-vavrince

Dojmy: Vzhledově velmi zajímavý kostel, který mi připadal netypický a tak trochu jako by sem nepatřil.

Mapa

Fotografie

×