logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy vary Kozlov Krásný Jez

Krásné údolí

Informace

Městský erb:

800px-znak_msta_krsn_dol_24645013657_o

Navštíveno: 3. 12. 2017

Historie:

I když se jednalo o hraniční oblast českého přemyslovského státu, i tak byla osídlena pro svou nadmořskou výšku izolovanost a drsné podnebí až v 2. polovině 12. století. Za osídlení vděčí Jindřichovi III. pánu z Plavna a na Bečově, hraběti z Hartenštejna a purkrabímu Svaté říše římské v Míšni. Proč ale tuto osadu založil není již zcela jisté. Městečko bylo založeno na hranici Bečovských katolických pánů z Plavna a Toužimských kališnických Vřesovců. Tyto dva rody mezi sebou měli velké nepřátelství, které vyvrcholilo v roce 1469 vypleněním a zánikem města Útviny pány z Plavna. Následně když nastoupil na trůn Vladislav Jagellonský, tak se situace uklidnila a násilné boje obou stran se stali nenásilnými. Začalo se zápasit především v politice a v hospodářství. V tomto období právě vyrostlo Krásné Údolí, které bylo vytvořeno u těsné hranice panství Vřesovců, v těsné blízkosti Útviny, ale také hospodářského i vojenského střediska tohoto rodu Toužimi. Jindřich III. se snažil oslabit všemi silami Toužim, a proto získal pro Krásné Údolí řadu privilegií, jako byli výroční trhy ve stejnou dobu jako byli v Toužimi a právo mít hradby. Jindřich III. potřeboval mít věrné občany, kteří budou toto město bránit, a tak sem dosadil německé katolíky pravděpodobně z hornického Saska. Následně ale od těchto kroků Jindřich III. ustupuje, protože získává do zástavní držby celé Toužimské panství, a tak se rod pánů z Plavna začal starat o město Toužim a Krásné Údolí přestávalo být důležitým centrem a rozvoj města se díky tomu zastavil.

Posledním Plavenským dědicem byl Jindřich V. z Plavna, který zemřel bezdětný v roce 1565. Toužimské panství proto zdědily tzv. gerský dědici, které Jindřich Mikuláš Hasištejnský z Lobkovic vyplatil a sám se tohoto majetku ujmul. Po smrti Jindřicha zdědily panství jeho tři synové Albrecht, Mikuláš a Kryštof v roce 1604, ale již v roce 1606 ze tří bratrů žil jen Kryštof. Ten se ale účastnil stavovského povstání, a tak po bitvě na Bílé hoře jej postihla konfiskace majetku. Toužimské panství tak získal císařský generál Julius Jindřich, vévoda Saskolauenburský. Když pak zuřila třicetiletá válka, tak se celá Toužimsku vyhnula, jelikož Julius měl mnoho známých na obou válčících stranách. Jediné škody, které zde vznikly, byli akorát vojenská ležení. V roce 1837 bylo Toužimské panství dáno do dražby a získal jej vévoda Alfréd K. A. Beaufort-Spontiny, který prchl v roce 1813 před Napoleonem. Tento rod byl posledním feudálním vlastníkem této oblasti, jelikož v roce 1848 byla zrušena panská správa, díky čemuž se obyvatelé Krásného Údolí staly svobodnými občany. Následně bylo Krásné Údolí přiřazeno k soudnímu okresu Bečov nad Teplou a do politického okresu Karlovy Vary. Toto městečko zasáhlo také mnoho požárů, největší zni byli v letech 1805, 1866, 1904, 1908 a 1935. Po 2. světové válce došlo k odsunu německého obyvatelstva, kdy se vesnice skoro vylidnil a byla znovu obydlena českými dosídlenci, kteří neměli k tomuto místu žádný cit a vazby, a tak zaniklo mnoho tradic a zvyklostí, které v této obci byli. Následně zde vzniklo JZD které po roce 1989 se změnilo v družstvo vlastníků a následně v roce 1993 tato organizace téměř zanikla. Čemu se ale začalo dařit bylo soukromé podnikání, a tak zde vznikla firma na výrobu jogurtů a mléčných výrobků pod jménem Hollandia a. s.

Zdroj: http://data.krasneudoli.cz/historie18.1.pdf

Dojmy: Maličká vesnička, která má ale velmi bohatou historii. Na stránky jsem použil jen úryvky z této historie, ale doporučuji si ji přečíst.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_6614
IMG_6621
IMG_6608
Zachycení webu_26-12-2021_20135_www.google.com