logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy vary Knínice Kojšovice

Kobylé

Informace

Navštíveno: 4. 12. 2017

Historie: První písemná zmínka o obci Kobylé, dříve nazývané Kobilla, pochází z roku 1253, kdy ji prodal jistý Bavor, který zde měl pravděpodobně panské sídlo, rádu německých Maltézských rytířů. Řád nechal ve vsi vystavět farní kostel Povýšení sv. Kříže a podle toho se začala obec jmenovat Heiligenkreuz (sv. Kříž). V pozdějších dobách je zde zmiňováno několik vladyckých statků a v roce 1379 jsou zde připomínáni jistí Vojtěch a Slach. Na přelomu 16. a 17. století zde v obci převládalo protestanství, které následně bylo vytlačeno rekatolizací. Následně v roce 1568 byla obec připojena ke Žlutickému panství. V roce 1848 se obec stala samostatnou obcí v okresu Žlutice. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války se obec vylidnila a byli sem přesunuti dosídlenci z českého vnitrozemí a někdy po roce 1955 byla obec připojena pod správu obce Pšov. V průběhu 2. poloviny 20. století pak bylo strženo několik původních stavení.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/kobyle-kobilla

Dojmy: Maličká vesnička, která má co nabýdnout.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_7217
IMG_7241
IMG_7225