logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Kobylé Forsterův kříž

Kobylé - kostel Nanebevzetí Panny Marie

Informace

Navštíveno: 4. 12. 2017

Historie: Původně zde byl vystavěn v roce 1253 řádem německých Maltézských rytířů farní Gotický kostel zasvěcený sv. Kříži. První písemná zmínka o tomto kostele pochází ale až z roku 1367, kdy zemřel zdejší farář Nikolaus v té době byli patrony tohoto kostela držitelé vsí Kolešov a Mlýnce. Na přelomu 16. a 17. století zder převládalo protestanství, které bylo v roce 1624 vytlačeno rekatolizací a tento kostel se stal filiálním ke kostelu sv. Petra a Pavla ve Žluticích. Následně byl kostel v roce 1661 opravován a poté byla v roce 1786 zřízena ve vsi lokálie s knězem a v roce 1855 zde byla zřízena samostatná fara. V roce 1883 byl kostel zasažen bleskem a celý vyhořel, a tak byl nakonec znovu vystavěn v klasicistním slohu. Při této výstavbě kostela byla pozměněna i orientace lodi a byl přesunu presbytář. V průběhu 1. světové války byli zde zabaveny dva ze tří zvonů a ty byli znovu nahrazeny a vysvěceny v roce 1928. Slavnostní vysvěcení kostela, tentokrát jako Nanebevzetí Panny Marie pak proběhlo v roce 1929. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války ale začal kostel pomalu chátrat a již na počátku 21. století byl kostel v havarijním stavu. V letech 2011 – 2012 pak proběhla provizorní oprava střechy.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/kobyle-kostel-povyseni-sv-krize

Dojmy: Pěkný barokní kostelýk, který vypadá že se postupně opravuje. Vedle kostela pak stojí zchátralá márnice, ve které byli v době mé návštěvy vydět máry.

Mapa

Fotografie

×