logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Jáchymov evangelický kostel Spasitele hrad Freudenstein

Jáchymov - Horní Popovská lípa

Informace

Navštíveno: 6. 7. 2018

Historie: Horní Popovská lípa je památný strom v dnes zaniklé vsi Popov u Jáchymova. Po zániku obce se zřejmě o lípu nikdo nestaral, pročež obrostla mohutnými větvemi. Jejich tíže a dutá vyhnívající skořepina kmene způsobila vylomení a pád nejmohutnější větve. Strom má zajímavý růst, výrazné kořenové náběhy a část koruny vylomenou. K tomu došlo bujným růstem sekundární koruny, kterou skořepina dutého kmene nedokázala udržet. V roce 1998 došlo na odborný odběr roubů, roku 2002 bylo arboristickou firmou z Plzně provedeno konzervační ošetření lípy financované z prostředků Programu péče o krajinu ministerstva životního prostředí. Došlo na odlehčovací řez, vazbu větví v koruně a ošetření centrální dutiny. Dle měření z roku 2004 má tato lípa výšku 22 metrů, obvod kmene 907 cm a stáří je odhadováno na 400 – 500 let.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Horní_Popovská_lípa

Dojmy: Mohutný krásný a zajímavý strom, který určitě stojí za vidění.

Mapa

Fotografie

×