logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Chyše kostel Jména Panny Marie Křížová cesta

Chyše - kostel Povýšení sv. Kříže se hřbitovem

Informace

Navštíveno: 18. 5. 2018

Historie: Tento původně farní gotický kostel byl vybudován někdy v polovině 14. století, první písemná zmínka o tomto kostelu pak pochází z roku 1358. V roce 1370 byl držitelem patronátního práva Boreš V. z Rýzmburka, který ještě v roce 1378 podával faráře k tomuto kostelu. Během třicetileté války byl ale tento kostel velmi poškozen, a tak začal sloužit jako farní kostel Panny Marie Sněžné, který byl později překřtěn na kostel Jména Panny Marie. Když byla na konci 17. století dokončena přestavba karmelitánského kláštera, tak majitelka Chyšského panství Anna Ludmila Michnová, rozená hraběnka Krakovská z Kolovrat, se rozhodla spolu s manželem Karlem Michnou vybudovat na tomto místě nový kostel Zvěstování Panny Marie v ranně barokním slohu, který by měl basilikální tvar a ukrýval uvnitř jejich rodinou kryptu. První kámen nového kostela byl položen dne 5. prosince 1697 a stavba byla dokončena v roce 1710 a roku 1713 byl kostel slavnostně vysvěcen. Oba zakladatelé nového kostela po jejich smrti v 1. čtvrtině 18. století byli tak pochováni v nové rodinné kryptě. V 1. polovině 18. století byla také na hřbitově postavena malá barokní hřbitovní kaple, která sloužila převážně jako márnice. Když byl v roce 1787 zrušen Karmelitánský klášter, tak tamější kostel byl znovu vysvěcen jako farní kostel Jména Panny Marie, a tak se tento kostel stal kostelem hřbitovním. V roce 1854 na popud hraběte Prokopa III. Lažanského proběhla celková rekonstrukce již tehdy zchátralého hřbitovního kostela. Celý kostel byl tak upraven za dohledu architekta Vojtěcha Ignáce Ullmana, o malířské práce se pak postaral pražský malíř Weiss a nakonec byl namalován nový obraz pro hlavní oltář a to Umírající vykupitel, který namaloval pražský malíř Josef Hellich. V této době byl tento kostel znovu vysvěcen jako Povýšení sv. Kříže. Další renovace se kostel dočkal v roce 1914 a v roce 1937. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války ale kostel přestal být udržován a postupně chátral. V 90. letech 20. století proto proběhla celková rekonstrukce tohoto kostela. Do dnešních dnů se také dochovali původní zvon z roku 1520 od zvonařského mistra Andrease, který na sobě nese reliéf ukřižovaného spasitele a latinský nápis. V pravé věži je pak dochován velký zvon z roku 1572 od zvonařského litce Gregora Albrechta z Ostrova, na kterém je městský znak a pečeti města, starosty a radních a latinský nápis.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/chyse-kaple-marnice

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/chyse-kostel-povyseni-sv-krize

Dojmy: Zajímavý a nádherný hřbitovní areál s množstvím starých náhrobků, úžasnou hřbitovní kaplí a dominantou obrovským kostelem.

Mapa

Fotografie

×