logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Chyše klášter Karmelitánů kostel Povýšení sv. Kříže

Chyše - kostel Jména Panny Marie

Informace

Navštíveno: 18. 5. 2018

Historie: Zdejší karmelitánský klášter byl založen roku 1487 zdejším majitelem panství Buriánem z Gutštejna a následně byl na konci 15. století vystavět v pozdně gotickém slohu jak klášter, tak tento kostel. V roce 1538 přišli ale zdejší mniši k luteránství, a následně se ve zdejší oblasti roku 1567 rozmohlo protestanství. Následně byl zdejší konvent zrušen a zdejší klášter spolu s kostelem chátrali. V roce 1621 získal zdejší panství Jiří Vilém Michna, který se ihned jal s prováděním rekatolizace a následně započal renovaci zdejšího areálu. Tuto rekonstrukci kostela a kláštera provedli ale až jeho synové v roce 1660, bohužel již roku 1678 postihl město požár, který zasáhl i kostel. Kostel tak musel být vystavěn téměř celý znova, a to v ranně barokním slohu, tato přestavba byla nakonec dokončena v roce 1688. Již v roce 1693 byl tento kostel propojen schodištěm s budovou kláštera. Na počátku 18. století byl tento kostel pak pozdně barokně upraven a již v roce 1720 byla přistavěna boční kaple sv. Josefa a v roce 1726 boční kaple sv. Kříže.

Samotná věž kostela byla dokončena až v roce 1730, ta byla ale již roku 1777 spolu s kostelem poškozena velkým požárem, během kterého byli zničeny také kostelní zvony. Nové zvony vytvořil v roce 1780 pražský zvonař Johann Christian Schunke a malý zvon pak vytvořil zvonař Jakob Wilhelm Seitz z Plzně. Zdejší klášter byl roku 1787 díky Josefovským reformám zrušen a tento kostel byl díky tomu znovu vysvěcen jako farní kostel Jména Panny Marie. V roce 1864 byla zničena po zásahu bleskem jehlancová střecha zdejší věže kostela. Během 1. světové války byli zrekvírovány zdejší zvony na válečné účely, a tak v roce 1924 byli do zdejšího kostela ulity zvony nové firmou Herold z Chomutova, ale již v roce 1942 byli zdejší zvony opět zabaveny na válečné účely a následně po odsunu německého obyvatelstva přestal být kostel udržován a pomalu započal chátrat. V 90. letech 20. století byl kvůli špatnému stavu kostela renovován vzácný obraz Panny Marie na hoře Karmel od Petra Brandla z roku 1708 a po jeho restaurování byl převezen do Diecezniho muzea v Plzni. Na počátku 20. století pak bylo také postupně přistupováno k jednotlivým opravám kostela.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/chyse-kostel-jmena-panny-marie/

Dojmy: Tento pěkný kostelík byl v době mé návštěvy bohužel pořád v poměrně špatném stavu.

Mapa

Fotografie

×