logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Bochov hrad Hartenštejn hradiště Bochov

Bochov - hrad Hungerberg

Informace

Navštíveno: 14. 6. 2017

Historie: Gotický hrad Hungerberg byl vystavěn někdy v 1. polovině 14. století pány Hrabišici z Rýzmburka, pomocí kterého chtěli bránit své nově založené městečko Bochov. Chvilku po dokončení výstavby se hrad stal sídlem správy tohoto šlechtického rodu. První písemná zmínka pochází až z roku 1349 kdy jej drželi bratři Slavek a Boreš V. z Rýzmburka, kteří udělili měšťanům mnoho privilegií a následně proběhlo i opevnění městečka. Rod Rýzmburků však povstal spolu s panskou jednotou proti králi Václavu IV. ten jim v roce 1406 majetek zabavil a následně jej získali páni z Plavna v roce 1412. V roce 1428 byl zdejší hrad spolu s městem dobit husity a následně v roce 1434 se vrátil do rukou původních majitelů. Avšak Jindřich II. z Plavna byl součástí Zelenohorské jednoty, která vznikla proti králi Jiřímu z Poděbrad. Ten se rozhodl a předal majetek vévodům Arnoštovi a Albrechtovi Saským, ale Jindřichu z Plavna se to nelíbilo, a tak roku 1469 Jiří z Poděbrad hrad a město oblehl a dobil. Město bylo vydrancováno a hrad byl zcela zničen. Zbytky hradu byli v následujících letech rozebrány a použity jako stavební materiál pro domy ve městě. V roce 1693 pak byla na místě bývalého hradu vybudována kaple, která ale nepřežila odsun německého obyvatelstva a byla zničena. Celý vrch byl postupně zalesněn a parkově upraven. Plocha hradu je v současnosti porostlá trávou a křovinami.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/bochov-hrad-hungerberg/

Dojmy: Z hradu se již dochovalo jen pár nerovností v terénu, ale tím že jsem tu byl v létě nebyli skoro vidět.

Mapa

Fotografie

×