logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Boží Dar NPR Božídarské rašeliniště pomník obětem 1. světové války

Boží Dar - pomník Františka Vilhelma Tippmanna

Informace

Navštíveno: 6. 7. 2018

Historie: Tento pomník nechali zdejší občané vybudovat v roce 1888 na počest tohoto muže, který se narodil 11. června 1786 v Jáchymově a v roce 1809 přijal kněžské svěcení. Následně tento muž od roku 1816 sloužil jako farář v Božím daru, kde také založil chudobinec. Postupně získal v roce 1824 doktorát z teologie a vypracoval se až na kapitulního vikáře, kterým se stal v roce 1850. Právě za jeho služby tomuto městu byl tento pomník vztyčen. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal být pomník udržován a pozvolna chátral. Nakonec byl pomník na přelomu 20. a 21. století rekonstruován a obnoven.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/František_Tippmann

Dojmy: Jednoduchý pomník, o kterém paradoxně nejsou nikde žádné informace.

Mapa

Fotografie

×