logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Žleby Mariánský sloup pohřební kaple

Žleby - obora Žleby

Informace

Navštíveno: 18. 8. 2019

Historie: Tato obora je ačkoliv to na první pohled nevypadá světovým unikátem. Proč? Inu jsou zde chováni bílí jeleni, kteří jsou chováni v Čechách ve čtyřech oborách a k tomu český chov je největší na světě. Tito jeleni ačkoliv se ve volné přírodě již nevyskytují, tak pochází pravděpodobně z oblasti Turecka. Do Čech byly přivezeni někdy kolem roku 1780 a ihned se stali majetkem významných tehdejších rodů. Jedním z nich byl rod vlastnící panství Žleby. Zatím co postupně různé chovy zanikali, tak zdejší chov prosperoval a již na konci 19. století zde žilo celkem 200 kusů této krásné zvěře. Po konci 2. světové války byl největší úbyt těchto nádherných stvoření a to až na hranici 28 kusů. V roce 1967 tak vznikla druhá obora pro chov těchto jelenů, aby nedocházelo k množení příbuzných. V roce 1972 byla zdejší obora nově oplocena a již v roce 1973 se sem vrátili tito jeleni. V roce 1995 byl založen druhý chov této zvěře, který vznikl až v roce 1999 v oboře Kopidlo v okrese Jičín. Ačkoliv v Čechách máme 4 obory, tak jen zdejší je částečně přístupná veřejnosti, a to tak že návštěvníci vidí malé ukázkové stádo, které je částečně ochočené. Zbylá zvěř je uvnitř obory, kam veřejnost přístup nemá. Ale aby nebyl magnetem jen tento unikátní živočišný druh, tak se člověk může podívat na různé dravé ptáky, daňky, divočáky, či lišku.

Zdroj: https://www.milujemeprirodu.cz/historie-bilych-jelenu/

Dojmy: Krásný unikát, který určitě stojí za návštěvu.

Mapa

Fotografie

×